1. Anasayfa »
 2. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hasan bey ve oğlu Yamaç,televizyonda Galatasaray - Fenerbahçe futbol maçını izlediler. Evin annesi maça ilgi duymadığı için internetten dizi izledi.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?  

A
Olayların heyecanlı vakit geçirilmesini sağladığı.
B
Olayların birden fazla sonuçlar doğurduğu
C
Olayların birçok nedeninin olduğu
D
Olayların kişileri farklı şekilde etkilediği
Soru 2
“Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi, 7 çocuklu Ahmet ve Hatice çiftinin altıncı çocukları olan Halime, bedensel engelli olarak doğdu. Bacakları tutmayan ve ellerini tam olarak kullanamayan çocuklarının iyileşmesi için mücadele eden aile, yetkililerin de desteğiyle kızlarının ameliyat olmasını sağladı. Geçirdiği operasyonlara rağmen şifa bulamayan kızları için fedakârlıktan vazgeçmeyen anne Hatice Hanım, titizlikle hazırladığı kızını sırtında taşıyarak her gün evlerine yaklaşık 700 metre mesafedeki okula bırakıyor. Fedakâr anne, öğretmenlerinin yakından ilgilendiği kızını okul çıkışında da aynı şekilde evine getiriyor.”

Verilen haber metninde çocukların;
 1. Eğitim
 2. Barınma
 3. Beslenme
haklarından hangilerinin karşılanmasındaki zorluklardan bahsedilmektedir ?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 3
Muhammet ülkesinde yaşanan savaşta anne ve babasını kaybetmiş, yaşadığı ev tahrip olmuştur. Düzenli beslenemediği için sağlık sorunları da ortaya çıkmıştır. On yaşında olmasına rağmen okula devam edememektedir. Ülkesinde güvenli bir ortam olmadığı için arkadaşları ile birlikte sokağa çıkamamakta ve oyun oynayamamaktadır.

Paragrafa göre Muhammet’in,
 1. Eğitim
 2. Beslenme
 3. Seyahat etme
 4. Oyun oynama
haklarından hangilerinin kısıtlandığı söylenebilir ?
A
Yalnız 1
B
2 ve 3
C
1, 2 ve 4
D
2, 3 ve 4
Soru 4
Ayşe haftasonu ailesiyle pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Piknik alanına yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.

Buna göre sosyal bilgiler dersinin Ayşe' ye katkısı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır.
B
Yardımlaşma duygusu gelişmiştir.
C
İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır.
D
Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir.
Soru 5
Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
 • 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
 • Çocukları ilgilendiren her türlü konuda çocuğun yararı gözetilir.
 • Çocuklar düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
 • Hiçbir çocuğun özel hayatına, bedenine keyfi olarak müdahalede bulunulamaz.
Bu maddelere göre Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
A
18 yaşından sonra bireylerin hakları kanunlarla korunmamıştır.
B
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların maddi yönden gelişmesini amaçlamaktadır.
C
Çocuklar da birer birey olarak görülmüş ve maddeler bu doğrultuda oluşturulmuştur.
D
Sözleşmeye göre “çocukluk” kavramının sona ermesi bireyden bireye farklılık gösterebilir.
Soru 6
Selim, 5. sınıf öğrencisidir. Maddi durumları iyi olmadığı için babası Selim'i okuldan alıp oto tamircisinin yanında çalışması için sanayiye göndermiştir. Fakat dersleri iyi olan Selim okula gitmek istemektedir.

Buna göre Selim'in;
 1. Çocuklar ihtiyaçlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygun kalitede bir eğitim görme hakkına sahiptir.
 2. Çocuklar kendilerini ilgilendiren bütün konu ve sorunlarda düşüncelerini söyleme, karara katılma hakkına sahiptir.
 3. Çocuklar savaşta ve sığınmacı durumlarda özel olarak korunma hakkına sahiptir.
haklarından hangileri ihlal edilmiştir ?
A
Yalnız 2
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 7

Bir olayın çok boyutluluğu incelenirken cevaplanması gereken sorular yukarıda verilmiştir.

Cemil Bey'in sağlık sorunlarından dolayı tayini İstanbul'a çıkmıştı. Oğlu Berke ve eşi ile yeni bir şehre uyum sağlama konusunda heyecanlıydılar. Berke annesine yeni arkadaşlar edinip edinmeyeceğini sorduğunda annesi “Bunun zamanla olacağını beklemesi gerektiğini” söyledi.

Bu metinde olayların çok boyutluluğu incelenirken yukarıda numaralandırılmış cevaplanması gereken sorulardan hangilerine değinilmiştir ?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8
5/C sınıfında okuyan Sibel yaşadığı şehrin Akdeniz İklimi kuşağında olduğunu, mevsimlere göre yağış ve sıcaklık durumunu Sosyal Bilgiler dersinde öğrendi.

Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin Sibel'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Eleştirel düşünebilme
B
Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıma
C
Bilim ve teknolojinin olumlu-olumsuz etkilerini öğrenme
D
Ekonomik faaliyetlerin insan hayatındaki önemini kavrayabilme
Soru 9
Bir toplumun duygu, düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden olamaz?
A
Camiler, medreseler, saraylar
B
Halk oyunları
C
Örf, adet, gelenekler
D
Yeryüzü şekilleri
Soru 10
Okulumuzda her yıl yapılan öğrenci temsilcisi seçimlerine katılıyoruz. Bu seçimlerde aday arkadaşlarımız, gerek yaptıkları konuşmalar gerekse hazırladıkları pankart ve broşürlerle yapacakları faaliyetler hakkında bize bilgiler veriyor. Biz de bu bilgilerden yararlanarak, kime oy vereceğimizi belirleyip seçimimizi yapıyoruz.

Bu faaliyetin, Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından olan hangi davranışı kazandırdığı söylenebilir ?
A
Okul kültürünü tanımak
B
Çevre bilinci kazanmak
C
Eğitimin önemini anlamak
D
Demokrasi kültürünü benimsemek
Soru 11
Zeynep; dağların arasında, suları çağlayarak akan, havası mis gibi yemyeşil bir köyde dedesi ve babaannesiyle yaşıyor, onlara hayvanların bakımında ve bahçe işlerinde yardım ediyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle okula başlayamamıştı. Köyleri en yakın okula 5 km uzaklıktaydı. Dedesi bu yıl da okula gidemeyeceğini söylediğinde Zeynep çok üzülmüştü.

Bu parçada aşağıdaki çocuk haklarının hangisinin ihlalinden söz edilmektedir ?
A
Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır.
B
Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur.
C
Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır.
D
Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
Soru 12
Rümeysa, 5 sınıfta okuyan bir öğrencidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rümeysa' nın sorumluluklarından biridir ?

A
Yemek yapması
B
Ütü yapması
C
Odasını temiz ve düzenli tutması
D
Ailesinin geçimine katkıda bulunmak için bir işte çalışması
Soru 13
Cırcır böceği ile karınca şiddetli bir şekilde tartışıyorlarmış. Cırcır böceği bütün yazı saz çalarak şarkı söyleyerek eğlenerek geçirmiştir. Karınca ise tam tersine yazı yiyecek toplayarak, çalışarak geçirmiş; dişini tırnağına takmış durmuştur. Karakış bastırmış, kar her tarafı kaplamış. Cırcır böceği yiyeceksiz kalınca karıncanın kapısını çalmıştır. Karınca ise cırcır böceğine bütün yaz çaldın şimdi oynama zamanı diyerek kapıyı kapatmıştır.

Bu hikayeden yola çıkılarak cırcır böceğinin aşağıdaki kavramlardan hangisinde sıkıntı yaşadığı söylenebilir ?
A
Rol
B
Hak
C
Model
D
Sorumluluk
Soru 14
Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Devletin koyduğu kurallara uymamak.
B
Dilediğimiz her şeyi yapmak.
C
Başkalarına zarar vererek, dilediğini yapmak.
D
Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
Soru 15
Sedat 11 yaşındadır ve babası ona kâğıt mendil sattırmaktadır. Okula bu nedenle gidemeyen Sedat, soğuk havalarda çalıştırıldığı için zaman zaman üşüyüp hasta olmaktadır. Babası, onu hastaneye bile götürmemektedir.

Yukarıdaki paragrafa göre Sedat' ın,

 1. Eğitim
 2. Korunma
 3. Katılım
haklarından hangilerinin ihlal edildiği söylenebilir ?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 16
“Çin’de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs salgını, farklı mesleklerdeki insanları farklı şekilde etkilemiştir. Doktor Meral Hanım salgın yüzünden çalışma saatlerinin arttığını ve çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramadığını söylerken, maske üreten bir fabrikanın sahibi olan Cemil Bey ise işlerinin açıldığını söylemiştir.”

Buna göre koronavirüs salgınının Meral Hanım ve Cemil Bey’i farklı şekilde etkilemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir ?

A
Olayların sebepleri
B
Olayların çok boyutluluğu
C
Olayların önemi
D
Olayların sonuçları
Soru 17
“ 5. Sınıf öğrencisi Emel, televizyonu yakından izleyen kardeşini uyarmış ve gözlerinin bozulabileceğini söylemiştir.”

Emel'in bu davranışı Sosyal Bilgiler dersinin sağladığı kazanımlardan hangisine örnektir ?

A
Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenmemizi sağlar.
B
Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini anlamamızı sağlar.
C
Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ve kültürel ilişkilerini öğrenmemizi sağlar.
D
İlgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
Soru 18
“ 5. Sınıf öğrencisi Melek okula giderken yerde bulduğu bir Türk bayrağını alıp, Sosyal Bilgiler defterine yapıştırmıştır.”

Yukarıda anlatılan olayda Melek'in bayrak konusundaki hassasiyeti, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili farkındalık kazanmış olduğunu gösterir?

A
Bağımsızlık ve egemenlik
B
Eleştirel düşünme
C
Haklarımız ve sorumluluklarımız
D
Yardımlaşma ve dayanışma
Soru 19
Veysel 5.sınıf öğrencisi olmasına rağmen bir süredir okula gelmemektedir. Taner öğretmen sebebini araştırır ve Veysel'in dayısının yanında işe başladığı için okula gelmediğini öğrenir.

Buna göre ailesi, Veysel'in sahip olduğu hangi hakkı ihlâl etmiştir?

A
Dinlenme
B
Oyun oynama
C
Eğitim
D
Beslenme
Soru 20
Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken içinde bulunduğumuz grup ve kurumlarda planlı olmalıyız. Bir işi sonuçlandırmak için planlı hareket etmeli neyin, ne zaman yapılacağını önceden düzenlemeliyiz. Ders çalışmak, yeteri kadar uyumak, okul zamanı okula gitmek bireyin yapması gereken işlerdir.

Oyun oynamak, genel ağa bağlanmak gezmek ise bireyin yapmak istediği işlere örnektir. Tüm bunları yaparken planlı hareket etmeli zamanımızı verimli kullanmalıyız. Birey zamanını planlarken günün büyük bir bölümünü sadece tek bir işi yaparak geçirmemelidir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi planlı hareket ederek uygun davranış sergilemiştir ?
A
Selim'in okuldan sonra gece çok geç saatlere kadar sadece ders çalışması.
B
Tuğba'nın okuldan sonra günlük planına uygun olarak ders çalışması, kitap okuması.
C
Seda hafta sonu sabahtan akşama kadar TV izleyip genel ağa bağlanması.
D
Ayşe hafta içi çok yorulduğundan pazar günü zamanının tümünü, uykuyla ve dinlenerek geçirmesi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

DİĞER TESTLER

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yapılan Yorumar (71)

 • gereçkten sınavım olacağı zaman buradan testler çözüyorum ve çok yardımcı olur teşekkürler

 • efsaaaaaaaaaaaaane,tebrikler hep bu siteden çözerim

 • Mükemmel

 • Harikaaaa tebrik ederiz

 • Bu uygulama çok güzel

 • 💖💖💖çok güzel bir site

 • Her zaman bu siteyi kullanıyorum. Site çok güzel

 • Bence harika bir site.Sınava bu site ile çalışıyorum güzel sonuçlar alıyorum tavsiye ederim.👍

 • GERÇEKTEN GÜZEL BİR SİTE TAVSİYE EDERİM ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU SİTEDEN ÇÖZÜYORUM TAVSİYE EDERİM ARK LAR PUANIM BİN ÜZERİNDEN BİN MİLYOOOON

 • Benim sözlüm var ben her sitenin içinden bu siteyi seçtim EFSANE!!!!!

 • Harika bir test herkese öneriyorum mükemmel bir site 100 alacağıma inanıyorum.💓💕💖💗💙💚💛💜💝💞💟❣💌

 • Gerçekten çok iyi bir test herkese tavsiye ediyorum mesela bir keresinde 80 almıştım ve bana çok iyi bir puan aldığımı söyledi gerçekten çok motive edici düşük bile alsan seni suçlamıyor hatta üstüne tebrik ediyor gerçekten test çok güzeldi 95 aldım

 • Gerçekten çok güzel bir test . Bayıldımmmmmmm…. Tavsiye ederim 😉👌🏻🙈

 • Test çok güzeldi !!!

  Ellerinize sağlık.

 • çok teşekkür ederim gerçekten çok tavsiye ederim yapan arkadaşımızdan allahrazıolsun😍😘😘

 • Çok güzel bir site yapanın ellerine sağlık

 • Çok güzel bir test yapmışsınız çok güzel beğendim 😀

 • Burdan test çözmenizi tavsiye ederimmm.

 • BU SİTEYE BAYILIYORUM FENA GÜZEL BİR BİR SİTE HERKESE TAVSİYE EDERİM

 • 😍😍 BAYA OLDU BU SİTEYİ KULANALI AMA DEĞİŞMİŞ BİRAZ EN SON 4. SINIFTA GİRDİM ŞU ANDA 7. SINIFIM ÇOKKK GÜZEL DİYER ARKADAŞLARIMDA BURDAN ÇÖZÜYOR . BAZI SORULAR SINAVLARDA ÇIKIYOR 😊😊🤩 ÇOKKKK MUTLUYUM GERÇEKTEN SINAVLARDAN 100 ALINCA ÖĞRETMENLERİM 🤔🤔🤔 NASIL LIYOR ÖYLE DİYORDU BUSİTEYİ 2. SINIFTA ÖĞRETMNEİM ÖNERMİŞTİ ÇOK AMA ÇOKKK YARARLI OLDU GERÇEKTEN ÖĞRETMNELERİMLE GURUR DUYUYORUM KARDEŞİM SINAVDAN 100 ALDIĞIMI DUYUNCA
  😐😐😣😣😤😤😑😶🤐😯HAYIR OLAMAZZZZZZZ DİYOR HERKESİN KULANMIYANLARA ŞİDDETLE TAVSİYYE EDİYORUM

 • ben begendim cok güzel bir site ellerinize saglık

 • Çoook güzel bir site her gün buradan soru çözüyorum 😊🙏🙏

 • ÇOK GÜZEL BİR SİTE HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM.🤩🤩

 • gerçekten güzel bir site bu sınavdan 80 aldım baya iyi bide puana göre sana bu konuda mükemmel bilgin var falan diyor

 • çok güzel bir test ellerinize sağlık.

 • HARİKA BİR SİTE VE AYNI ZAMANDA ÇOK YARARLI BAZEN SINAVLAR İÇİN TESTLERİMİ BİLE BURADAN ÇÖZÜYORUM.👍👍

 • Bence bu test harika her gün çalışıyom çok kaliteli👏👏👏🌹 her desimi buradan çalıştım

 • Gerçekten çok seviyorum bu siteyi cok tesekkurler

 • Gerçekten çok güzel evde testim kalmadığında burdan çözüyorum❤️

 • Çok güzel bir site beğenerek çözüyorum ✔✔✔

 • Arkadaşlar hepinize teşekkürler saygı ,sevgi ,testler ile kalın.

 • Bence çok iyi bir site herkese tavsiye ederim.

 • Çok güzel bir site tavsiye ederim, 👍👍

 • Bu site çook güzel 🌟🌟🌟🌟🌟

 • Testler cok guzel cok kaliteli☆☆☆

 • Çok güzel testler çok beğendim

 • çokkk güzel bir site burdan istediğim dersin testini çözüyorum herkesin kullanmasını tavsiye ederimm

 • bana göre çook güzel kendi başarımı denetliyorum çok güzel bir uygulama.

 • Hepsini doğru yaptım çok güzel test iyi çalışmalar

 • Çok güzel bir sınav sitesi 100 aldım ilk başta 3 yanlışım vardı sonradan hepsini dikkatle okudum ve 100 aldım umarım herkesin tüm sınavları 100 olur ve takdir alır bende dahil görüşmek üzere…..

 • çok güzel herkese öneririm sınavdan 100 aldım

  • Test kitabım bitti bu siteyi buldum çok güzel bir site onun test kitabı almıyoruz 😀😀

 • Bence güzel bir site ben hep buradan test çözüyorum

 • Mükemmel olmuş sınavdan 💯 aldım ❤️😍

 • çok güzel kardeşim sınavdan 100 aldı

 • Sadece 3 sorum yanlış çok üzgünüm

 • Mükemmel bir test sizde deneyin sınavdan 100 aldım

 • Gerçekten mükemmel bir site hep bu siteden test çözüyorum ve sınavlardan full çekiyorum teşekürler

  • yalan atma yapamazsın bir tek bu testi çözüp 100 alamazsın

 • Çok güzel sinavlardan 💯 aliyorum hep burdan çözüyorum

 • Hep burdan test çözüyom bu site şahhane

 • Ellerinize sağlık çok güzel olmuş sizin sayenizde çok çalıştım Allah sizden razı olsun

 • Allah Razı Olsun Çok Güzel Yapmışsınız Sizin Sayenizde Çok Çalıştım Sınavdan 100 Alıcam İnşallah

 • çok güzel testler ben hep bundan çözüyorum

 • Gerçekten çok güzel
  Ayrıca tüm testlerim 100
  Teşekkürler http://www.testlericoz.com
  Tek kelimeyle mükemmel

 • Bu uygulama var ya dünyanın en güzel şeyi üfff ne biçim bir şey kesin deneyin.😋😋😋😋😋

 • Tebrik ederim yapanın ellerine sağlık çok güzel bir test olmuş

 • çok beyendik yine yapın bekiliyorum

 • çok güzel test

 • Bu site sayesinde takdir aldım teşekkürler testlericoz.com

 • Bence çok güzeldi şuana kadar hepsi skorumdan 100

  Mantıklıydı yani sorular basittiler. Bence muhteşemdi ben çok

  beğendim

  • Çok iyi bir test

  • Gerçekten çok güzel bir uygulama ben çok beğendim

 • Tek kelimeyle mükemmel

 • süperrrrrrrrr harika yüz aldım 🤩🤩🤩🤩🤩😎🤴🤴👌🤣🤣

 • Harika bir test çok beğendim

 • Aynen tavsiye ederim

 • çok iyi bir site

 • İyi sevdim
  Güzel testlerdi

 • bu test gerçekten iyi teşekkürler