1. Anasayfa »
 2. 6. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir öğrenci şekildeki gibi ofis sandalyesine oturuyor. Ayaklarını duvara dayayıp kuvvet uyguladığında sandalyeyle birlikte geri gittiğini görüyor.

Buna göre öğrencinin geriye doğru gitmesi aşağıdaki yargılardan hangisini ispatlar niteliktedir ? 

A
Kuvvetin bir büyüklüğü vardır.
B
Uygulanan kuvvet etkisini zıt yönde gösterir.
C
Cansız cisimler tarafından da kuvvet uygulanabilir.
D
Kuvvet cisimlerin hareket doğrultusunu değiştirebilir.
Soru 2
K cismine bulunduğu sürtünmesiz yüzeyde etki eden kuvvetler aşağıdaki gibidir.

K cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünün 20 N olması için diğerleriyle aynı doğrultuda 4. bir kuvvet daha uygulanıyor.

Buna göre uygulanan 4. kuvvet,

 1. 5 N
 2. 10 N
 3. 35 N
büyüklüklerinden hangilerine sahip olabilir ?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 3
Bir cismin sürtünmesiz ortamda eşit zaman aralıklarında aldığı yol yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla verilen çizgilerle temsil edilmiştir.

Buna göre cisme K, L ve M zaman aralıklarında etki eden kuvvetlerin yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 4

Şekildeki gibi duran bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Uygulanan kuvvetlerin etkisiyle cisim hareket etmeye başlıyor.

Buna göre uygulanan kuvvetler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A
Yönleri aynı, doğrultuları ve büyüklükleri farklı kuvvetlerdir.
B
Doğrultuları aynı, yönleri zıt ve büyüklükleri eşit kuvvetlerdir.
C
Yönleri aynı, doğrultuları farklı ve büyüklükleri eşit kuvvetlerdir.
D
Doğrultuları aynı, yönleri zıt ve büyüklükleri farklı kuvvetlerdir.
Soru 5

Halat yarışı yapan öğrencilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A
Bileşke kuvvet 5 N’dır.
B
Halat dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
C
Dengeleyici kuvvet doğu yönünde 5 N’dır.
D
Halat yarışını sol taraftaki grup kazanır.
Soru 6

Sürtünmesiz bir ortamda farklı kütlelerdeki K ve L cisimleri 20 m/s’lik sabit süratle bir süre hareket ediyor. Ardından bu cisimlere aynı anda bir F kuvveti 4 saniye boyunca uygulanıyor. Bu süre sonunda cisimlerin konumları şekildeki gibi oluyor.

Buna göre K cisminin L cisminden daha fazla yol almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?

A
Aynı kuvvetin etkisinde olan farklı kütlelerdeki cisimlerin farklı hızlanması
B
Cismin sabit süratli harekette eşit zaman aralıklarında eşit yol alması
C
Cismin hareket yönünde uygulanan kuvvetlerin cismi hızlandırması
D
Ne kadar uzun süre hareket ederse cismin o kadar çok yol alması
Soru 7
K ve L cisimlerine etki eden üç kuvvetten ikisi ve bu üç kuvvetin bileşkesi (RK, RL) aşağıda verilmiştir.

Buna göre K ve L cisimlerine etkiyen üçüncü kuvvetler yönü değiştirilmeden başka bir cisme uygulanırsa, cismi dengelemek için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü ve yönü ne olur ? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A
Kuvvetin Büyüklüğü= 2N Kuvvetin Yönü= Batı
B
Kuvvetin Büyüklüğü= 2N Kuvvetin Yönü= Doğu
C
Kuvvetin Büyüklüğü= 3N Kuvvetin Yönü= Doğu
D
Kuvvetin Büyüklüğü= 3N Kuvvetin Yönü= Batı
Soru 8

Görselde verilen kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A
En büyük kuvvet kuzey-güney doğrultusundadır.
B
C ve F kuvvetinin bileşkesi C kuvvetine zıt yöndedir.
C
A ve D kuvvetlerinin büyüklüğü ve yönleri aynıdır.
D
E ve D kuvvetinin bileşkesi doğu yönündedir.
Soru 9

Başlangıçta hareketli olan K cismine I. zemin boyunca 4 N’lık kuvvet uygulanıyor. Cisim II. zemine geldiğinde bu kuvvete ters yönde ve eşit büyüklükte bir kuvvet daha etki ediyor.

Buna göre I. ve II. zeminde K cisminin süratindeki değişim hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A
I. Zemin= Azalır II. Zemin= Artar
B
I. Zemin= Artar II. Zemin= Azalır
C
I. Zemin= Değişmez II. Zemin= Artar
D
I. Zemin= Artar II. Zemin= Değişmez
Soru 10
Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K ve L cisimleri üzerine kuvvetler şekildeki gibi etki etmektedir.

Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A
L cismi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
B
K ve L cismine uygulanan kuvvetler aynı doğrultudadır.
C
K cismine etki eden bileşke kuvvet daha büyük bir değere sahiptir.
D
K ve L cisimlerinin dengeleyici kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir.
Soru 11
Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarının aldıkları yolların zamana bağlı değişimi tabloda verilmiştir.

Buna göre araçlarla ilgili,

 1. L aracının sürati, K aracının süratinden fazladır.
 2. K aracının 1 saniyede aldığı yolu L aracı 2 saniyede almıştır.
 3. K ve L araçları sabit süratli hareket yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12
100 metrelik bir parkurda sabit süratle koşu yarışı yapan Mert, Cenk ve Efe’nin süratleri aşağıdaki gibidir.

Buna göre sporcuların parkuru bitirme süreleri arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A
Mert > Cenk > Efe
B
Efe > Mert > Cenk
C
Mert > Efe > Cenk
D
Efe > Cenk > Mert
Soru 13
Üç farklı araca ait yol-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre araçlara ait aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?

A
3. aracın sürati 1. aracın süratine eşittir.
B
Üç araç da sabit süratle hareket etmiştir.
C
2. aracın sürati diğerlerinden daha fazladır.
D
4. saat sonunda en fazla yolu 1. araç almıştır.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir ?
A
Ağaçta asılı duran elma
B
Sabit süratle hareket eden otobüs
C
Bankta oturan kadın
D
Yavaşlayarak duran otomobil
Soru 15
Okul ile evi arası 600 m olan Selda, okuldan eve 5 dakikada dönüyor. Selda'nın süratini bulunuz ?
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 16
Sürtünmenin önemsenmediği yatay düzlemde bulunan cisme dört öğrenci grafikte verilen kuvvetleri uyguluyor.

 • Ali ve Mert aynı yönde kuvvet uyguluyor.
 • Ömer ve Salih, Ali ile zıt yönde kuvvet uyguluyor.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Net kuvvet 20 N doğu yönünde olabilir.
B
En büyük kuvveti Salih uygulamıştır.
C
Ömer ve Ali’nin uyguladığı kuvvetler Salih’in uyguladığı kuvvete eşittir.
D
Ali ile Mert diğer arkadaşları olmadan daha büyük bir bileşke kuvvet elde edebilir.
Soru 17

Üç tane özdeş araç yukarıda belirtilen yollarda ilerleyerek zemine eşit sürede 5, 6 ve 9 rakamlarını yazıyor.

Rakamlar sürat sırasına göre, büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe göre yazıldığında oluşan 3 basamaklı iki sayı arasındaki fark kaç olurdu?

A
396
B
369
C
270
D
99
Soru 18
Bir aracın A şehrinden B şehrine doğru yolculuğu ile ilgili bilgiler verilmiştir.

A şehrinden B şehrine doğru yolculuğa çıkan araç K ve L noktalarında mola veriyor. Eğer araç bu noktalar üzerinde mola vermemiş olsaydı B şehrine 2 saatte ulaşacaktı.

Buna göre araç A şehrinden harekete başladıktan 1 saat sonraki konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Her birim 10 km’dir.)

A
K noktası
B
A ile K noktaları arası
C
L noktası
D
K ve L noktaları arası
Soru 19
Aşağıda üç farklı araca ait yol - zaman ve sürat - zaman grafikleri verilmiştir.

Belirtilen araçların süratleri ve aldıkları yollarla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
İkinci aracın sürati en fazladır.
B
Üçüncü araç, ikinci araçtan daha fazla yol almıştır.
C
Birinci ve üçüncü aracın süratleri eşittir.
D
İkinci araç, birinci araca göre daha az yol almıştır.
Soru 20
T noktasında bulunan cisme zıt yönde iki kuvvet uygulanmaktadır. F2 kuvveti F1 kuvvetinin iki katıdır. Elde edilen net kuvvet ile cisim S noktasından geçerek yoluna devam etmektedir.

Doğrultu değiştirilmeden kuvvetlerden herhangi birinin yönü değiştirirse cisim hangi noktadan geçerek yoluna devam eder?

A
M
B
T
C
O
D
R
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

DİĞER TESTLER

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yapılan Yorumar (21)

 • Bu siteye bayılıyorum. hep anlayacağımız şekilde güzel olarak testleri var yeni gelenler varsa müg site hemen kullanmaya başlasınlar diyorum. herkese başarılar

 • BEN BU SİTEYİ İLKOKULDAN BERİ KULLANIYORUM.VE SINAVLARIMDA BAYA ETKİSİ OLUYOR BAZEN SINAVLARDA BU SORULARDAN BİLE ÇIKABİLİYOR. BU YÜZDEN HERKESE TAVSİYE EDERİM. ÇÖZERKEN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN.HATTA RAHATLIKLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ. BEN 5 SENEDİR KULLANIYORUM . VE BİR SKINTISINI GÖRMEDİM SİTENİN.

 • Çok güzel testler var yararlı 👍👍👌😁😃

 • Çok güzel yararlı bir test 👍👍👌😁

 • Muhteşem testler var hep burdan çözüyorum

 • çok güzel

 • bence muhteşem

 • Mükemmel sorular 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻

 • sorular mükemmel

 • efsooo benncceee

 • sorular çooooooooooooooooooooooooooooooook güzel

 • Harika bir yer teşekkür ederim

 • Çok iyi bir site buradan çalışıyorum her sınavımi
  Herkes burdan çalışmalı

 • En sevdiğim site burası çok güzel emeğinize sağlık

 • gayet güzel bir test beğendim

 • çok teşekkürler 😀

 • Çok güzel

 • çooooooooooooooook güzel:)))))

 • Çok güzel olmuş ellerinize emeğinize yüreğinize sağlık.Benim en beğendiğim site burası.