9. Sınıf edebiyat edebi metinler

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince Aynalar yüzümü tanımaz olur. Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?
A
İstifham – Teşbih
B
Tekrir – Teşhis
C
Kinaye – Tenasüp
D
Kinaye – İstiare
E
İntak – Tenasüp
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A
Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
B
İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C
Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D
Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi
E
Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması
Soru 3
Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle Seğirtir kaval sesinde sağa sola Çobandır köyün yamacında Yayar davarı da çömelir Meşe dallarının altına Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A
Lirik
B
Dramatik
C
Didaktik
D
Epik
E
Pastoral
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
A
Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
B
Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C
Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D
Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E
Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?
A
Elindeki kınası soldu mu ola Evde kaynatası duydu mu ola
B
Sabah olsun tan yerleri ışısın Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün
C
Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere
D
Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.
E
Çek deveci develerin yokuşa Deli oldum o sendeki bakışa
Soru 6
Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Yarım uyak, aaab, -idim
B
Zengin uyak, abaa, -idim
C
Tam uyak, aaab, -ar idim
D
Tam uyak, aaba, -idim
E
Yarım uyak, aaab, -ar idim
Soru 7
Yar sana, Çağlar sular yarsana, Çünkü Ferhat’ım dersin, Bulunmaz mı yar sana? Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?
A
Hüsn-i talil – tecahül-i arif
B
Mecaz-ı mürsel – kinaye
C
Telmih – teşhis
D
Cinas – telmih
E
İstifham – teşbih
Soru 8
Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?
A
Karacaoğlan – Yunus Emre
B
Yunus Emre – Mevlana
C
Dadaloğlu – Karacaoğlan
D
Mevlana – Dadaloğlu
E
Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu
Soru 10
Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir. II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir. III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır. IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır. V. Söyleyeni belli değildir.
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?
A
Hikâye
B
Roman
C
Masal
D
Destan
E
Tiyatro
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A
Göze ve kulağa seslenmeleri
B
Güldürü öğesine yer vermeleri
C
Şive taklitlerinden yararlanmaları
D
Tek kişilik gösteri olmaları
E
Sözlü tiyatro örneği olmaları
Soru 13
”Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başla*rından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epopE) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söyleyen bir sanatçıdır. ” Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Âşıklığın güç bir uğraş olması
B
Günümüz insanının şiire önem vermemesi
C
Aydın sanatçıların âşıkların görevini yüklenmiş olması
D
Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir-memesi
E
Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi
Soru 14
I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber. II) Bakarım, bakarım sılam görünmez. Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B
Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
C
Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
D
İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.
E
İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.
Soru 15
Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B
Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C
Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D
Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E
Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.
Soru 16
Yücesine çıktım baktım engine Ovasının köpüklenmiş selleri Yukarıdaki dizelerle I. yiğit olan II. kendisine güldürür III. hep elleri IV. düşmez ise dengine bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?
A
III. – IV. / II. – I
B
I. – II. / IV. – III
C
II. – III / I. – IV
D
I. – IV / II. – III
E
II. – IV / I. – II
Soru 17
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?
A
Mum dibine ışık vermez.
B
Hamama giren terler.
C
Taşıma su ile değirmen dönmez.
D
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E
Bugünün işini yarına bırakma
Soru 18
I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür. II. Yer ve zaman belli değildir. III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır. IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hikaye
B
Fabl
C
Roman
D
Masal
E
Günlük
Soru 19
Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hikaye
B
Masal
C
Roman
D
Fab
E
Biyografi
Soru 20
Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A
Hicviye-güzelleme
B
Güzelleme-koçaklama
C
Taşlama–şarkı
D
Taşlama-güzelleme
E
Taşlama-gazel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Sponsor Reklam

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (Toplam 13 Kişi oy verdi, 5 üzerinden: ortalama 4,00 )
Loading...Loading...

Yorumlar

 • ömer

  of ya edebiyatım hiç iyi değil 10 doğru 10 yanlış yarısıda sallamayla ama sorular güzel

 • Mehmet

  Güzeldi elinize sağlık :)

 • zübeyde çalışkan

  güzeldi

 • nazlı

  Orta oyunu dört bölümden oluşur: Giriş (öndeyiş), muhavere (söy­leşme), fasıl ve bitiş.
  13. soru kafamı karıştırdı. normalde 4 bölümden oluşması gerekmiyor mu o zaman cevap B oluyor.

 • zeynep

  cok guzeldii

  • na

   Bencede çok güzeldi

 • abdulkadir

  ABİ ÇOK İYİ YA…..

 • Polat

  Testler uzun ve süre var bence bunlar duzeltılmelı testler daha kısa yada sure daha uzun olmalı ama genede içeriği güzel.Bilgi veriyor ve gereken her şeye sahip işaretleme sesleride güzel bence bu site güzel.

 • dila dalkılıç

  güzel ama uzun ama yinede zevkliydi

 • firvdes

  cok güzel

 • bedirhan

  :) <3 ve aşık oldum bu sorulara

 • lale

  testçok uzun amazevkliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 • enes

  çok işime yaradı saolun

 • gül

  güzel bir site umarım yarın sınavda yardımcı olur :)

 • BEGÜM

  sorularınız çok güzel zevkle çözüyorum

 • Abdullah

  Çok güzel faydalı 100 aldım :D

 • furkan işçi

  çok süper bi site

 • peace

  50aldım :d

 • vxjhk

  paragraflar ck uzun oldryo adamııı

 • demet

  çok kolayy ben geçtimm wallahh

 • funda

  sorular çok güzel ama paragraflar çok uzun onun için sorular aklımda kalmıyor ama çok işime yaradı

 • Emre

  sınavlarda boyle sorsun lar 100 almasam adam deyılım :)

 • edanur

  oha 20 aldım :(

 • inanç

  70 aldım ama sorular güzeldi ama paragraf çoktu

 • inanç

  70 aldım ama sorular güzeldi

 • fatmanur

  çookk süper bi site :)

 • Peace

  Güzel sorular var umarım gerçek sınavda 100 alırım

 • melike

  sorular çok güzel ve kolay işlemediğimiz yerler olmasa 100 alıyordum ama olsun 90 da iyi bir puan :D :D Abi Çok İyi Yaaaa :D :D

 • Berk

  Abi Çok İyi Yaaaaa … *o*

 • muhammed

  helal osun bu siteyi yapana bende iyi bir yükseliş oldu bu site sayesnde teşekkür ederim

 • ayşenur

  çok güzel ve harika :D

 • gamze

  öğretmen 5 tane soru hazırlayın dedi bende burdan kaynaklandım bence çok güzel:D

 • yunus emre

  çok uzun paragraflar ama güzel

 • mertcan

  gerçekten güzel bir site işime çok yaradı

 • ibrahim

  testler çok kolay 100 aldım

 • sevda

  çok güzel 100 aldım

 • rasit

  testler cok guzel testlerden 90 aldim

 • asdıfışkı

  çok gözel

 • umutcan

  sorular çok uzun ya :D

 • ali

  cok güzel

 • mustafa

  COKKKKKKKKKKK GÜZE BİR SİTEEEEE SINAVIMA YARDIMCI OLUYOR 90 ALDIM HALA KALSIN BU SİTE:::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • orhan

  :D çok güzel sınav öncesi cok isime yarıyor 85 aldım :D

 • sümeyye

  işlemediklerimiz olmasa 100 alıyordum :)))))

 • aynur

  Çok faydalı bir site . Çok beğendim teşekkürler

 • kübra

  Güzel zevkli bi testti

 • muhammed seymen

  güzeldi ama birazcık zorlandım

 • buse

  çok güzel çok zevkli testler

Bu kategorideki diğer testler

Sosyal Ağlar