9. Sınıf dil ve anlatım Noktalama İşaretleri

Tebrikler sınavı tamamladınız.

Size verilen %%TIME_ALLOWED%% saniye içerisinde, %%TIME_USED%% saniye kullanarak sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru üzerinden %%SCORE%% DOĞRU cevap ve %%WRONG_ANSWERS%% YANLIŞ cevabınız bulunmaktadır.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?
A
Bu olay sonrası aileme destek olmaktan başka bir şey yapamazdım ki
B
Lastik patlayınca, lastiği nasıl değiştirebilirim, diye çok düşünmüştüm
C
Bu çocuğu sizin semtte açılan liseye yazdırabilir mi­yiz, ne dersin
D
Bu soruyu nedene bana şimdi soruyorsunuz, buna pek anlam veremedim
E
Deniz'e hissettiklerimi bu dönemde söylemeli miyim, bunu bilmiyorum
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?
A
Dr. Cemal Bey'i mi arıyorsunuz?
B
TV'deki programları takip etmem.
C
İstanbul'un en gözde yeri Bebek'tir.
D
12.03.1976'da Elmadağ'da doğmuşum.
E
Bolu'lu Hasan Usta'nın tatlıları mı bu?
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Dostoyevski kişilerinin köylü olanlarını köylü ağzıyla konuştursaydı, onun romanlarını Türkçe'ye Fransız­ca'ya nasıl çevirirdiniz?
B
"Büyük işler, önemli girişimler, ancak ortak çalışmay­la temin edilebilir." diyor Mustafa Kemal Atatürk.
C
Koca İstanbul'da faytona binmek, 1825 yılına kadar sadece padişaha aitti.
D
Az çalıştığınız için kaderiniz size az veriyorsa niçin kaderinize küsüyorsunuz?
E
Oysaki şimdi "İngiltere'de çok sevilmiş." deyip bizim tiyatrolarımızda da oynatmaya kalkıyoruz.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Annem bu kızgınlık üzerine buraya gelir mi, gelmez mi bilmem?
B
Don Kişot, eşeğiyle konuşuyor ve ona hayallerini an­latıyordu.
C
Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum bunları.
D
01. 08. 2004'ten bu yana bu kurumda görev yapıyo­rum.
E
Fuzuli, 18. yüzyılda (?) yaşamış önemli bir divan sa­natçısıdır.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Zekai şöyle dedi: "Bunca zaman neden bana güven­mediniz."
B
Seni dürüst, saygılı ve çalışkan biri olarak tanımamış mıydım!
C
Annesinin öğütleri bitmiyordu: Odanı düzelt, dersleri­ne çalış...
D
"Yaban", Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli bir yapıt­tır.
E
Liseyi bitirmişti; ancak Ömer Seyfettin'i tanımıyordu.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?  
A
Akşama kadar gezdim; zevkime uygun bir şey bula­madım.
B
Halit Ziya'nın "Mai ve Siyah", "Aşk-ı Memnu" roman­larını okudun mu?
C
Eserlerini beğendiğim üç yazar var: Refik Halit, Ömer Seyfettin ve Ahmet Mithat...
D
Salondaki herkes, Ferit hariç, onun suçsuz olduğunu söylüyordu.
E
Adanalı bir tanıdığım, bana beşer litrelik iki şişe şal­gam suyu getirmişti.
Soru 7
Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla anlatan bir­çok roman vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır ( ) Yakup Kadri'nin "Yaban"ı, Tağrık Buğra'nın "KüçükAğa"sı... Bu parçada parantezle boş bırakılan yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisi­dir?
A
Üç nokta
B
Noktalı virgül
C
İki nokta
D
Nokta
E
Virgül
Soru 8
I. Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır. II. Bitmemiş cümlelerin sonuna konur. III. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış kümeleri ayırmada kullanılır. IV. Saat ve dakikayı belirgin kılmak için saat ve dakika­nın arasına konur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nok­talama işaretlerinden hangisiyle ilgili bilgi yoktur?
A
Üç nokta
B
Nokta
C
Noktalı virgül
D
İki nokta
E
Virgül
Soru 9
I. Sorumluluk almaktan kaçınmamalı ( ) sorumluluğu­muzun farkına varıp çok çalışmalıyız. II. Kanser mikrobu insanı ağır ağır ( ) sessiz ve sinsice, içten içe yıkar ve çürütür. III. Kişiyi doğruya götüren bu akılcı yönelimde düş yoktur ( ) fakat ölçü ve denge vardır. IV. Usta ozanlar, ünlü komutanlar ( ) örnek devlet adam­ları başarılarını bir noktada dile borçludur. V. Birey ( ) sanatçının yardımıyla toplumun gelişme mü­cadelesine katılma becerisi kazanır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde pa­rantezle boş bırakılan yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV
E
V
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Nurullah Ataç; "Yarın, yorgun kimselerin değil, raha­tına kıyabilenlerindir." diyerek doğru söylüyor.
B
Ahmet Rasim, 1927-32 yılları arasında milletvekilliği yaptı ve 21 Eylül 1932'de İstanbul'da vefat etti.
C
Ahmet Haşim'in önce "Göl Saatleri" adlı eseri, 1926' da ise ikinci şiir kitabı "Piyale" yayınlandı.
D
Servet-i Fünun sanatçılarının geliştirdikleri "serbest müstezat", "serbest nazım"a doğru götürür.
E
Ziya Gökalp; Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Halit Fahri gibi sanatçıları derinden etkilemiştir. Cevap Anahtarı:
Soru 11
Akılsızlar ( ) hırsızların en zararlılarıdır ( ) zamanınızı ve neşenizi çalarlar ( ) Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(,) (;) (…)
B
(;) (,) (.)
C
(:) (;) (.)
D
(,) (:) (.)
E
(,) (;) (.)
Soru 12
Hangi saltanat ömür sürmüş günümüze kadar, hiç düşündünüz mü (I) Kalan olsaydı bile sonsuza kadar yaşayamazdı ki (II) Öyleyse kavga niye (III) Niçin boğuşmak (IV) Burada kalmaya çalışmak hangi aklın işi (V) Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 13
Dağlar ( ) taşlar ( ) akarsular çağlar boyu insanların kalplerinin derinliklerinde sakladığı gizli bir arzuyu anlatır ( ) Edebiyat arzusunu ( ) Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
(,) (,) (.) (…)
B
(,) (,) (:) (.)
C
(,) (;) (:) (…)
D
(,) (,) (.) (.)
E
(;) (;) (;) (.)
Soru 14
Ne diye uğraşmalı (I) Kapatılmışlık ve durgunluk içinde oturup eski yaraları kaşımak neye yarayacak (II) Geçmişe ne diye dönmeli (III) Gelecek gösterişsiz ama alçak gönüllü bir huzur iklimi olarak önümde uzanırken hiçbir şey görmeyen geçmiş (IV) olumlu anlamda neyi değiştirebilir (V) Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15
Diş ağrısı çekenler ( ) dişleri sağlam olanları ( ) yoksulluk çekenler ( ) parası bol olanları mutlu sanır ( ) Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (:) (;) (.)
B
(,) (:) (:) (…)
C
(,) (;) (,) (.)
D
(,) (!) (,) (!)
E
v
Soru 16
Kaya balığı, yüzmeyi beceremiyor ( ) fakat ani hareketlerle kayalıkların arasında saklanabiliyor ( ) Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
(,) (…)
B
(;) (.)
C
(:) (.)
D
(…) (!)
E
(;) (…)
Soru 17
Her şeyi istemek ( ) istemek değildir ( ) ümit etmektir ( ) hayal etmektir. Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
(.) (.) (,)
B
(,) (,) (;)
C
(,) (;) (,)
D
(;) (;) (;)
E
(,) (.) (:)
Soru 18
Güzel şeyler düşünmeye zorluyorum kendimi (I). Ama şöyle diyor içimdeki ses (II): Ne var peki güzel (III); iyi olan (IV), hoş olan ne var (V)? Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle ( ) belirtilen yere virgül (,) getirilemez?
A
En kanlı ( ) en vahşi görüntüleri merakla izliyordum.
B
Bütün kayıpların ( ) bütün kazaların içinde onlar var.
C
Çocuklarımı ne zaman ( ) niçin bıraktığımı bilmek istiyor.
D
Daha basit ( ) kolay anlaşılır kitaplar yazmıyorum.
E
Kendisi ile ilgili asıl ( ) yargıyı zamana bırakması gerekiyor. 
Soru 20
Bedenimde ( ) ki beden unutmaz yaşadıklarını ( ) eski sevgilerin izleri ( ) söylenmemiş tüm sözcüklerin çizikleri var. Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
(-) (-) (.)
B
(;) (;) (;)
C
(.) (.) (,)
D
(.) (:) (,)
E
(:) (,) (;)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Sponsor Reklam

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (Toplam 1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden: ortalama 5,00 )
Loading...Loading...

Yorumlar

 • recep :))

  40 :D çok zor bazı sorular

 • ali

  perf. ödevimde çok işime yarıyor sağolun :)

 • Ebruu :)

  Kolaydı Yaa 95 Aldmm :D

 • semih

  sınav için süper bi etkinlik :)

 • gizemlı melek

  haketten cook guzel sorular ve cozumlerı yanı teknolojının gozunu seveyım:_

 • emre

  vay be 85 aldımış hiç de düşük beklemiyodu m kolaydı be

 • Adını Vermeyen

  Çok Basit 90

 • ahsen

  sorular gerçkten çok kolyy :)

 • merve

  sorular çok güzel gerçktenn :)

 • umutcan

  55 :D

 • beyza

  70 aldım bunada şükür

 • rabia

  ya zor sanki sorular ama eglenceli

 • zeynep

  çok sağolun çok güzelmiş 85. puan tşkrler

 • zeynep

  çok sağolun çok güzelmiş

 • gülşen

  çok iyi notaldım 100 aldım:)

 • Kendal

  15 Puan ALdım Oda İyidirr :D

 • SinemRihannaDemiSelena

  çok iyi ya işime yarıyor

 • emre

  teşekkürler 100 aldım

 • Hasan

  Mükemmel sonuç aldım 85 . Teşekkürler :)

Bu kategorideki diğer testler

Sosyal Ağlar